Veikla

Mes pasirengę atlikti nuolat, ar bet kuriuo jums patogiu metu šiuos darbus:

  • atlikti dujas deginančių įrenginių periodines technines apžiūras ir metinius techninius patikrinimus.
  • atlikti dujų sistemų įrenginių saugos, reguliavimo, blokavimo automatikos ir signalizacijos sistemų techninį patikrinimą.
  • atlikti dujų degimo proceso (išmetimų užterštumas) cheminę analizę, pateikti išvadas ir pasiūlymus.
  • atlikti pastatytų katilinių paleidimo – derinimo darbus, sudaryti režimines korteles, apmokyti aptarnaujantį personalą.
  • vykdyti pastatytų katilinių techninę priežiūrą, garantinio ir pogarantinio aptarnavimo darbus.
  • aprūpinti katilų atsarginėmis detalėmis.