Veikla

Mes pasirengę atlikti nuolat, ar bet kuriuo jums patogiu metu šiuos darbus:

 • sumontuoti, suderinti ir paleisti dujinio, skysto ir kieto kuro katilines, pastatų  vandens šildymo sistemas
 • atlikti dujų įrenginių periodines technines apžiūras ir metinius techninius patikrinimus
 • atlikti matavimo priemonių ir automatikos sistemų techninio periodinio patikrinimo darbus
 • atlikti dujų sistemų įrenginių saugos, reguliavimo, blokavimo automatikos ir signalizacijos sistemų techninį patikrinimą
 • parengti katilinių ir dujų ūkio eksploatavimo normatyvinę techninę dokumentaciją
 • atlikti dujų degimo proceso (išmetimų užterštumas) cheminę analizę, pateikti išvadas ir pasiūlymus
 • atlikti dūmtakių ir dūmtraukių technines apžiūras ir traukos matavimus
 • pasitelkiant atestuotas projektavimo bendroves, paruošti techninius pasiūlymus ir projektus
 • sukomplektuoti visą reikalingą technologinę įrangą (katilus, vandens paruošimo įrenginius, šilumokaičius, siurblius, uždaromąją ir reguliuojamąją armatūrą), pagal sudarytas sutartis perkant iš gamintojų atstovų Lietuvoje ir Latvijoje
 • atlikti pastatytų katilinių paleidimo – derinimo darbus, sudaryti režimines korteles, apmokyti aptarnaujantį personalą, priduoti Valstybinei energetikos inspekcijai
 • vykdyti pastatytų katilinių techninę priežiūrą, garantinio ir pogarantinio aptarnavimo darbus. Specialistai atvyksta pagal iškvietimą sutartu laiku.
 • plauti šildymo sistemas, valyti katilus ir dūmtraukius, naudojant firmos GEB  (Prancūzija) chemikalus.
 • aprūpinti katilų atsarginėmis detalėmis.
 • aprūpinti šildymo sistemų plovimo ir katilų cheminio valymo firmos GEB (Prancūzija) priemonėmis.